Tituly v dámě a turnaje

Označení jednotlivých titulů:

NM – mistr

KNM – kandidát mistra

I.VT – 1.výkonnostní třída

II.VT – 2.výkonnostní třída

III.VT – 3.výkonnostní třída

 

Tituly je možné získat přímo nebo pomocí pomocných bodů (balů) z turnajů splňujícíh podmínky. Dále je možná kombinace obou způsobů – za každé umístnění se přiřazuje jeden bal. Titul získaný v dámě platí doživotně. Podmínky pro všechny druhy dam jsou stejné, ale neprolínají se navzájem (např. hráč může mít KNM v mezinárodní) dámě, I.VT v české dámě, II.VT v checkers a III.VT ve žravé dámě atd.). Za turnaj se považuje jakékoliv utkání minimálně 4 hráčů hrané kruhovým systémem nebo minimálně 6 hráčů hraných švýcarským systémem  alespoň na 3 kola.

 

Započítávané turnaje

Jsou to všechny turnaje hrané s časovým limitem alespoň 30 minut na partii a hráče. V případě hracího systému na 2 partie s losovaným zahájením je stanoveno minimum 45 minut na kolo. V případě výjimečných okolností je možné po předchozí domluvě snížit herní čas na 20 minut pro hráče a partii a 35 minut na kolo.

 

Turnaje započítávané k zisku výkonnostní třídy

A. Finále A, B Mistrovství České republiky, Open turnaje s předepsaným časovým limitem, mezinárodní turnaje

 

Mistr

·         vyhraje mistrovství ČR

·         v průběhu 4 let se třikrát umístí do třetího místa ve finále MR ČR.

 

Kandidát mistra

·         ve finále MR ČR se umístí dvakrát do 5. místa.

 

1. výkonnostní třída

·         ve finále MR ČR se umístí do do 8. místa  a uhraje přitom minimálně 20% bodů.

2. výkonnostní třída

·         ve finále MR ČR se umístí do 15. místa a uhraje přitom minimálně 20% bodů. V případě MR hraného na skupiny A a B se umístí ve finále B do třetího místa.

3. výkonnostní třída

·         ve finále MR ČR se umístí do 20. místa a uhraje přitom minimálně 20% bodů. V případě MR hraného na skupiny A a B se umístí ve finále B do 5. místa.

B. Dále turnaj je platným turnajem započítávaným k zisku výkonnostní třídy jenom v případě:

·         turnaj je řádně ohlášen minimálně 7 dní před zahájením

·         turnaj rozhoduje registrovaný rozhodčí  v případě turnaje kategorie C a D

·         turnaj rozhoduje jako hlavní, rozhodčí A kategorie, v případě turnaje kategorie A a B

·         rozhodčí podepsal výsledkovou listinu turnaje v případě turnaje kategorie C a D

·         hlavní rozhodčí podepsal výsledkovou listinu turnaje v případě turnaje kategorie A a B

·         organizátor turnaje zaslal výsledkovou listinu a partiáře nejpozději do 15. kalendářních dní od skončení turnaje

·         v případě losování se používají schválené losovací karty, nebo se na losování používá počítačový program.

 

Pro zisk titulu pomocí pomocných bodů (balů) z turnajů je nutné:

Mistr

·         V průběhu 4 let získat 3 pomocné body (baly) potřebné k titulu NM a zároveň se získáním třetího pomocného bodu (balu) mít v nejbližším následujícím období Rating ČUD minimálně 2350.

Kandidát mistra

·         V průběhu 4 let získat 3 pomocné body (baly) potřebné k titulu KNM a zároveň se získáním třetího pomocného bodu (balu) mít v nejbližším následujícím období Rating ČUD minimálně 2200.

1. výkonnostní třída

·         v průběhu jednoho roku získat 2 pomocné body (baly) potřebné k titulu I.VT.

2. výkonnostní třída

·         v průběhu jednoho roku získat 2 pomocné body (baly) potřebné k titulu II.VT.

3. výkonnostní třída

·         v průběhu jednoho roku získat 2 pomocné body (baly) potřebné k titulu III.VT.

Výkonnostní třída se uděluje k datu splnění všech požadovaných podmínek.

 

Typy turnajů:

Turnaje kategorie A

Turnaj kategorie A je turnaj minimálně s 8 účastníky v případě turnaje hraného kruhovým systémem nebo 14 účastníky v případě turnaje hraného švýcarským systémem. Turnaj ve švýcarským systému se musí hrát minimálně na 7 kol. Do výsledků turnaje se započítávají jen partie hráčů, kteří v průběhu turnaje odehráli víc jak 50 % partií. Na turnaji kategorie A je možné uhrát jakoukoliv výkonnostní třídu podle propočtu výše uvedené tabulky. Navíc musí turnaj splňovat alespoň jednu z následujících podmínek:

o   turnaje se účastní minimálně 4 hráči I.VT nebo vyšší

o   turnaje se účastní minimálně 2 hráči KNM a zároveň alespoň jeden I.VT

o   turnaje se účastní minimálně jeden NM a zároveň jeden KNM nebo dva I.VT

o   průměrný rating turnaje je vyšší než 2200.

Průměrný rating turnaje pro určení kategorie turnaje se počítá podle formule: součet ratingů hráčů (přičemž do součtu se počítá jen rating hráčů z listiny A) se vydělí celkovým počtem hráčů turnaje.

 

Kategorie

Turnaje

Střední rating turnaje

Počet bodů v %

Počet balů pro titul

Titul

 

 

 

A1

2401 a více

50

3

NM

 

33

2

NM

 

33

3

KNM

 

20

1

NM

 

20

2

KNM

 

15

1

KNM

 

15

2

I.VT

 

 

 

 

A2

2301-2400

50

2

NM

 

50

3

KNM

 

33

1

NM

 

33

2

KNM

 

20

1

KNM

 

20

2

I.VT

 

15

1

I.VT

 

15

2

II.VT

 

 

 

A3

2201-2300

75

2

NM

 

75

3

KNM

 

50

1

NM

 

50

2

KNM

 

33

1

KNM

 

20

2

II:VT

 

20

1

I.VT

 

 

A4

2151-2200

50

2

KNM

 

33

1

KNM

 

33

2

I.VT

 

20

1

I.VT

 

A5

 Do 2150

75

1

KNM

 

75

2

I.VT

 

50

1

I.VT

 

Turnaje kategorie B

Turnaj kategorie B je turnaj minimálně s 6 účastníky v případě turnaje hraného kruhovým systémem nebo 12 účastníky v případě turnaje hraného švýcarským systémem. Turnaj ve švýcarským systému se musí hrát minimálně na 6 kol. Do výsledků turnaje se započítávají jen partie hráčů, kteří v průběhu turnaje odehráli víc jak 50 % partií. Na turnaji kategorie B je možné uhrát jakoukoliv výkonnostní třídu podle propočtu výše uvedené tabulky. Navíc musí turnaj splňovat alespoň jednu z následujících podmínek:

o   turnaje se účastní minimálně 3 hráči I.VT nebo vyšší

o   turnaje se účastní minimálně 1 hráč KNM a zároveň alespoň dva I.VT

o   turnaje se účastní minimálně jeden NM a zároveň jeden KNM nebo I.VT

o   průměrný rating turnaje je vyšší než 2100.

Průměrný rating turnaje pro určení kategorie turnaje se počítá podle formule: součet ratingů hráčů (přičemž do součtu se počítá jen rating hráčů z listiny A) se vydělí celkovým počtem hráčů turnaje.

 

Kategorie

Turnaje

Střední rating turnaje

Počet bodů v %

Počet balů pro titul

Titul

 

 

 

 

B1

2301-a více

50

2

NM

 

50

3

KNM

 

33

1

NM

 

33

2

KNM

 

20

1

KNM

 

20

2

I.VT

 

15

1

I.VT

 

15

2

II.VT

 

 

 

B2

 

2201-2300

75

2

NM

 

75

3

KNM

 

50

1

NM

 

50

2

KNM

 

33

1

KNM

 

20

2

I.VT

 

15

1

I.VT

 

 

B4

2151-2200

50

2

KNM

 

33

1

KNM

 

33

2

I.VT

 

20

1

I.VT

 

 

B5

2101-2150

75

1

KNM

 

75

2

I.VT

 

50

1

I.VT

 

50

2

II:VT

 

33

1

II.VT

 

20

2

III.VT

 

 

B6

 Do 2100

75

2

II.VT

 

50

1

II.VT

 

50

2

III.VT

 

33

1

III.VT

 

 

 

Turnaje kategorie C

Turnaj kategorie C je každý turnaj, který nesplňuje všechny podmínky pro turnaje kategorie A nebo B. Na turnaji kategorie C je možné uhrát (podle propočtu výše uvedené tabulky) maximálně I.VT. Zároveň musí splňovat alespoň jednu podmínku:

o   turnaje se účastní minimálně 3 hráči s výkonnostní třídou

o   turnaje se účastní dva hráči s výkonnostní třídou a zároveň jeden z nich má minimálně II. VT

o   průměrný rating turnaje je vyšší než 2000.

Průměrný rating turnaje pro určení kategorie turnaje se počítá podle formule: součet ratingů hráčů (přičemž do součtu se počítá jen rating hráčů z listiny A) se vydělí celkovým počtem hráčů turnaje.

 

Kategorie

Turnaje

Střední rating turnaje

Počet bodů v %

Počet balů pro titul

Titul

 

 

C1

2151-a více

50

2

KNM

 

33

1

KNM

 

33

2

I.VT

 

20

1

I.VT

 

 

 

C2

2101-2150

75

1

KNM

 

75

2

I.VT

 

50

1

I.VT

 

50

2

II:VT

 

33

1

II.VT

 

20

2

III.VT

 

 

C3

2001-2100

75

2

II.VT

 

50

1

II.VT

 

50

2

III.VT

 

33

1

III.VT

C4

1901-2000

75

2

III.VT

 

50

1

III.VT

 

Turnaje kategorie D

Turnaj kategorie D je každý turnaj, který nesplňuje všechny podmínky pro turnaje kategorie A, B nebo C. Na turnaji kategorie D je možné uhrát (podle propočtu výše uvedené tabulky) maximálně II.VT.

 

Kategorie

Turnaje

Střední rating turnaje

Počet bodů v %

Počet balů pro titul

Titul

 

D1

2001- a více

75

2

II.VT

 

50

1

II.VT

 

50

2

III.VT

 

33

1

III.VT

D2

1901-2000

75

2

III.VT

 

50

1

III.VT

 

Rating:

 

Rating se počítá podle výsledků jednotlivých turnajů. Základem je použití obecních zásad ELO, navíc upravených pro použití v turnajích dámy. Nepoužívá se výpočet partie od partie, ale výsledky a závazky pro celý turnaj. Za základ je určená hodnota 2000 bodů. Dále každý hráč má přirazen takový Rating, jaký mu podle jeho výsledků náleží. Pro hráče, držitele mezinárodních titulů u FMJD, a WCDF platí při nasazování vstupní hodnoty Ratingu následující tabulka:

Mezinárodní velmistr WCDF : 2400

Mezinárodní velmistr FMJD-64: 2400

Mezinárodní velmistr FMJD-100: 2350

Mezinárodní mistr WCDF: 2350

Mezinárodní mistr FMJD-64: 2350

Mezinárodní mistr FMJD-100: 2300

Mistr FMJD: 2200

Kandidát mezinárodního mistra WCDF : 2200